/img/fonsportada/ripollet-riu-ripoll.jpg degradat blanc

Oficina de Mediació Ciutadana

Oficina de Mediació Ciutadana -Imatge 1- L'Ajuntament de Ripollet posa a disposició dels veïns i veïnes el Programa de Mediació Ciutadana, el qual pretén millorar les relacions familiars i de veïnatge al municipi.

Aquest programa ofereix l'opció de gestionar adequadament els conflictes mitjançant la participació en un procés de gestió dialogada de conflictes, com ara la mediació.

Què és la mediació?
És una metodologia de gestió de conflictes, basada en la comunicació. Una tercera persona (o persones), sense capacitat de decisió, mitjançant el diàleg ajuda a les parts implicades en la gestió en positiu d'un conflicte del que són protagonistes, acompanyant en la recerca d'acords satisfactoris per les parts implicades.

La participació de les persones en conflicte en un procés de mediació és totalment gratuïta, voluntària i confidencial.

Qui pot participar en una mediació?
Pot participar qualsevol veí o veïna de Ripollet major d'edat o amb autorització dels seus progenitors en cas de menors d'edat.
El procés de mediació requereix que les persones hi participin de manera voluntària, en un clima de respecte mutu i confidencialitat.
També poden adreçar-se entitats o persones jurídiques.

Quan hauria de demanar una mediació?
Davant de situacions que sabem que poden resultar complicades, per tal de prevenir-les o en situacions de conflicte o controvèrsies manifestes en diferents àmbits:
- a les comunitats de veïns i veïnes, per resoldre divergències sobre la gestió de la comunitat, temes de convivència o prevenció dels conflictes.
- a l'àmbit familiar, si es vol fer una separació de mutu acord, una revisió del règim de visites dels fills/es en comú, el repartiment d'una herència...
- així com a l'espai públic o l'entorn educatiu entre d'altres.
En cas de tractar-se d'un assumpte de consum cal adreçar-se a l'OMIC.

Com podem sol·licitar la mediació?
Per sol·licitar la mediació cal que al menys una de les parts implicades ho demani i només s'iniciarà en cas que totes les parts ho acceptin. Al menys una d'aquestes a de ser veí o veïna de Ripollet.
Cal demanar una cita amb el Programa de Mediació.

On podem sol·licitar una mediació?
Es pot enviar un mail a mediacio@ripollet.cat, lliurar una instància a l'OAC o demana-la a l'Oficina de Mediació Ciutadana de Ripollet, Rambla Sant Jordi 6.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Legislació autonòmica i estatal sobre mediació:

- LLEI 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.
- Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Legislació sobre arrendaments urbans i comunitats de veïns i veïnes:

- Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans
- Règim jurídic de la Propietat Horitzontal
- Guia de Suport a la Gestió de les comunitats de veïns i veïnes

SERVEIS D'INTERÈS
- OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
- Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) del Col·legi d'Advocats de Sabadell.
- Departament de Justícia de la Generalitat - Mediació
- Informació del Consejo General del Poder Judicial sobre mediació.
- Guia d'acollida de l'Ajuntament de Ripollet

Telefon93 504 60 00
Emailmediacio@ripollet.catIcona enllaç
AdreçaC/ Balmes, 2-4 (demanar cita a l'OAC)

Altres imatges:
Oficina de Mediació Ciutadana -Imatge 2-Oficina de Mediació Ciutadana -Imatge 3-
Icona PDF-1,48 Mb - Arxiu 1 
Icona PDF-0,43 Mb - Arxiu 2 
Icona MP3-7,44 Mb - Arxiu 3 
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Propostes Educatives 2017-2018
 • Imatge corporativa
 • Llista de reparació jurídica amb les 137 víctimes del franquisme a Ripollet
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Participa
 • Any Clavé
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta