/img/fonsportada/ripollet-teatre-auditori-(3).jpg degradat blanc

ALTES/BAIXES HORTS MUNICIPALS

Són 70 parcel.les de propietat municipal que, amb caràcter provisional i a precari, es poden cedir en ús als veïns d'aquest municipi, tenint en com a destí el seu aprofitament com a horts de caràcter familiar.

Codi del procediment1007
Departament associatSecretaria GeneralIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Podran ser adjudicataris els veïns de Ripollet que siguin majors d'edat
Documentació necessàriaInstància genèrica Fotocòpia del D.N.I. Documentació que acrediti criteris de preferència per tal de determinar l'ordre d'elecció (exemple: acreditació de ser jubilat o pensionista, informe de serveis socials recomanant per motius terapèutics el cultiu d'un ort o haver tingut amb anterioritat i que s'hagi hagut de deixar la seva explotació per processos urbanístics)
On dirigir-se?OAC, Oficina d'Atenció al Ciutadà Balmes, 2 Ripollet Telèfon. 93 504 60 01
Promig de resolucióLes altes noves restaran pendents de les parcel.les que estiguin lliures en el moment de presentar la sol.licitud, així com de les persones que resten en llista d'espera. Les baixes seran efectives en la propera Junta de Govern a celebrar després de la presentació de la renúncia.
PreuLes altes, una vegada aprovades per la Junta de Govern i abans de signar el conveni de cessió d'us de la parcel.la, hauran d'abonar 90,15 € en la Tresoreria Municipal en concepte de fiança, i també anyalment se'ls girarà un rebut en concepte d'Ocupació de terrenys de domini públic amb un import de 64,96 € l'any. Les baixes són gratuïtes. En la instància de baixa hauran de sol.licitar la devolució de la fiança que van dipositar en el seu dia i a la vegada indicar un núm. de compte on volen que s'ingressi l'esmentada fiança.

 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Preinscripció del curs 2019-2020
 • Infoparticipa
 • Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Govern obert i transparència
 • Imatge corporativa
 • Assessorament sobre habitatge
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Formulari refugiats
 • Estudi olors
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta