/img/fonsportada/ripollet-parc-pinetons-0505 (16).JPG degradat blanc

Baixa al padró sol·licitat pel titular de l'habitatge o arrendatari

Baixa, a instància del titular o arrendatari d'un habitatge, de persones que estan empadronades en l'habitatge de la seva propietat o del qual n'és arrendatari.

Codi del procediment0504
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona major d’edat propietària de l’habitatge o que figura com a arrendatari en el contracte de lloguer.
Documentació necessàriaDocuments acreditatius de la identitat del sol·licitant:
En el cas de persones espanyoles majors d’edat: Original del DNI, passaport o carnet de conduir.
En el cas de persones espanyoles menors d’edat: Original del llibre de família o certificat de naixement i, en el cas que disposin de DNI aportar també una fotocòpia.
En el cas de persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechstenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen. Si son menors d'edat i al seu passaport no surten totes les dades dels pares, caldrà el Llibre de família (si en disposen al seu país) o la Inscripció de naixement.
En cas de persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport. Si son menors i al passaport no surten totes les dades dels pares caldrà el Llibre de família o Inscripció de naixement.
Documentació relativa al domicili on es vol fer la baixa al Padró segons sigui el cas:
Escriptura de compra-venda o contracte de lloguer de l'habitatge.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment sempre i quan es disposi de la titularitat de l’habitatge o es sigui l’arrendatari del mateix.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet.
Carrer Balmes,2
Ripollet
Telf. 93 504 60 01
PreuGratuït

Icona PDF-0,13 Mb - Imprès baixa d'ofici del PMH 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Ajuts lloguer
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe