/img/fonsportada/ripollet-parc-tiana.jpg degradat blanc

Canvi de domicili al padró municipal d'habitants

Els ciutadans i les ciutadanes que, essent inscrits al padró municipal d'habitants de la ciutat de Ripollet, han canviat de domicili dins el terme municipal de Ripollet han de procedir a modificar la seva adreça al Padró Municipal d'Habitants (PMH).

Codi del procediment0505
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol ciutadà que figuri inscrit al padró d'habitants del municipi i hagi canviat de domicili dins el terme municipal de Ripollet.
Aquest tràmit el pot fer un representant sempre que aporti autorització de la persona interessada i fotocòpia del DNI.
Documentació necessàriaDNI, passaport, targeta d'identificació del país d'origen (en el cas de ciutadans de la Unió Europea) o targeta de residència (en el cas d'estrangers no comunitaris).
Contracte de lloguer, escriptura de compra-venda o autorització de la persona titular de l'habitatge on es realitzarà la inscripció (juntament amb l'original del DNI d'aquesta).
En el cas que hi hagi menors caldrà aportar:
autorització dels pares
Fotocòpia dels DNI dels pares
Llibre de família.
En el cas de separacions o divorcis caldrà aportar la sentència o el conveni regulador on indiqui el titular de la guarda i custòdia del menor
Termini de sol·licitudS’ha de fer quan es canvia de domicili
PreuGratuït

Icona PDF-0,23 Mb - Imprès canvi domicili del PMH 
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Cita prèvia
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta