/img/fonsportada/DSC_0023.jpg degradat blanc

Consulta i/o modificació de dades al cens electoral

Consulta de les dades que consten al cens electoral i, si escau, modificació de les dades que hi consten.

Codi del procediment0512
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Persona major d’edat interessada.
Documentació necessàriaRellenar la instáncia que te proporciona el Ayuntamiento de la Oficina del Censo Electoral, Reclamación al censo electoral. Per la consulta i modificació de dades s’haurà de presentar: DNI o passaport. En el cas de que es sol·liciti el canvi de dades Cal omplir l’imprès que l’Institut Nacional d’estadística facilita al efecte Aportar original i fotocòpia del document acreditatiu del canvi de dades.
Termini de sol·licitudLa consulta es pot realitzar en qualsevol moment. La modificació de dades es sol·licita quan les dades de la persona inscrita al cens electoral hagin variat o s’hagin de rectificar
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióAquest tràmit és competència de l’Institut Nacional d’Estadísitca L’Ajuntament garanteix la seva tramitació a l’administració competent en un període màxim de XXX dies.
Preu Gratuït

 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Ajuts lloguer
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe