/img/fonsportada/ripollet-parc-rizal.jpg degradat blanc

Renovació de la inscripció padronal dels estrangers no comunitaris sense permís de residència perman

La inscripció al Padró Municipal d'Habitants dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent hauran de renovar-se cada 2 anys. En cas que aquesta renovació no es produeixi dins del termini assenyalat, s'acordarà la caducitat de la inscripció. L'Ajuntament de Ripollet enviarà a tots els ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residència temporal una carta en el moment en que es compleixin els dos anys de la seva inscripció en què s’estableix la data límit de la renovació.

Codi del procediment0518
Departament associatOAC - Oficina d'Atenció CiutadanaIcona enllaç
Qui ho pot demanar?La persona interessada o qualsevol altra amb un document notarial generat a Espanya que l’acrediti com a representant. En el cas dels menors d’edat els seus pares o representants legals.
Documentació necessàriaPassaport o targeta de residència original i en vigor. En el cas de representació, fotocòpia i original dels poders notarials i dels documents d’identitat del representant i del representat. En el cas que entre les persones afectades pel tràmit hi hagi menors d'edat, caldrà aportar, a més, el llibre de família (original) o bé el passaport compartit. En cas que es vulgui modificar l'adreça d'empadronament: contracte de lloguer, escriptura de propietat o autorització de la persona titular de l'habitatge on es realitzarà la inscripció (juntament amb la fotocòpia del document d'identitat d'aquesta i del títol de propietat o ocupació de l'habitatge).
Termini de sol·licitudLa renovació s'ha de fer cada dos anys comptats a partir de la data d'inscripció o bé de la darrera renovació
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióLa renovació és efectiva en el mateix moment.
PreuGratuït

 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Ajuts lloguer
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe