/img/fonsportada/ripollet-font-Caniles-(2).jpg degradat blanc

Alta en el registre d'unions civils -suspès de forma cautelar-

El registre Municipal d’Unions Civils és una eina administrativa on queda constància de la convivència estable entre dues persones.

Codi del procediment1004
Departament associatSecretaria GeneralIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Dues persones que compleixin els següents requisits: Han de ser majors d'edat o menors emancipats. No poden ser parents consanguinis o tenir parentiu d'adopció en línia directa o en línia col·lateral en segon grau. S'han de trobar en situació de capacitat per emetre el consentiment necessari per fer la declaració d'inscripció. No poden tenir cap vincle matrimonial anterior no dissolt. Cap dels dos pot estar inscrit a un altre registre d'unions civils. Han d'estar empadronats al municipi de Ripollet en el mateix domicili.
Documentació necessàriaTotes les persones interessades han d'aportar aquesta documentació: Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència dels dos membres de la parella. Acreditació de l'emancipació, si es tracta d'una persona menor emancipada. Declaració jurada signada per la parella, on consta que no tenen entre ells una relació de parentiu per consanguinitat o adopció en línia directa o col·lateral en segon grau, no tenen cap vincle matrimonial anterior no dissolt y que no estan inscrits en cap altre registre municipal de característiques semblants. Certificat de Fe de Vida i Estat del Registre Civil, on consta l'estat civil dels dos membres de la parella. Fotocòpia del llibre de família en el cas que hi hagi fills. Les persones estrangeres hauran d'aportar un d'aquests documents: Document del consolat que n'acrediti l'estat civil, traduït al català o al castellà. Certificat de l'estat civil expedit al seu país, legalitzat amb la postil·la de l'Haia i traduït al català o al castellà per un intèrpret jurat.
Termini de sol·licitudSuspès de forma cautelar.
On dirigir-se?A l’OAC de l’ajuntament de Ripollet. Carrer Balmes,2 Ripollet Telf. 93 504 60 01
Promig de resolucióEn cas d'existir algun fet que impedeixi la inscripció, com ara no estar empadronat a Ripollet o no estar divorciat, rebreu comunicació escrita de la denegació de la inscripció. 10 dies després de la confirmació presencial de la sol·licitud al registre, rebreu al vostre domicili un certificat signat per la Secretaria General on constareu com a inscrits en el Registre Municipal d'Unions Civils.
PreuGratuït

 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Preinscripció del curs 2020-2021
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Infoparticipa
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats