/img/fonsportada/ripollet-carrer-calvari-200508-(6).jpg degradat blanc

Llicència d'obres majors

La llicència d'obres majors és el permís que s'ha de demanar a l'Ajuntament de Ripollet quan s'hagi de fer obres que:
Comporten un augment de volum i superfície edificada en un edifici o solar.
Impliquen la reforma integral d'un edifici.
Canvien l'ús majoritari d'un edifici.
Augmenten el número d'habitatges d'un edifici.
Instal·lació de grues de construcció a la via pública.
Enderroc d'edificis.
Modifiquen en més d'un metre l'alçada natural del terreny.
Si ja es disposa de la llicència d'obres però es preveu que, per qualsevol motiu, no es pot iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, caldrà demanar una pròrroga d'aquests terminis abans de que caduquin.

Codi del procediment3103
Departament associatUrbanismeIcona enllaç
Qui ho pot demanar?Qualsevol persona que vulgui fer obres o prorrogar-les.
Un representant autoritzat.
Documentació necessàriaAutoliquidació de la taxa
Assumeix direcció Arquitecte i Aparellador
Dos exemplars del projecte tècnic i un exemplar en suport informàtic
Fotografia de la finca
Estadística d’edificació i habitatge
Projecte de telecomunicacions
Compliment de l’ordenança d’energia solar
Compliment de l’ordenança d’estalvi d’aigua
Estudi de Seguretat
Justificant el compliment del Decret 201/94 i 161/01 sobre residus de construcció
Estudi de residus d’acord amb el RD 105/08
Informe de la companyia subministradora d’energia elèctrica o fitxa de previsió de càrregues
Per sol·licitar la pròrroga d'una llicència d’obres menors, no cal aportar documentació.
Termini de sol·licitudEs pot sol·licitar en qualsevol moment sempre abans d’iniciar les obres.
PreuEn el moment de demanar la llicència caldrà pagar la taxa per llicència corresponent a l’ordenança fiscal núm. 21 art 6.1.a, que correspon al 2,42% del cost de l’obra amb un import mínim de 57,70 €.
En el moment d’inici de les obres s’haurà de liquidar l’Impost sobre Construccions instal·lacions i Obres corresponent a l’ordenança fiscal núm. 5, que correspon al 3,980% del pressupost de l’obra que es calcularà d’acord amb el mòdul bàsic establert pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Igualment s’haurà de liquidar la taxa per ocupació de la via pública amb tanca recollida a l’ordenança fiscal núm. 6 i la taxa per connexió al clavegueram.
En cas que es sol·liciti una pròrroga s’haurà de satisfer la quantitat de 118,80 € corresponent a la ordenança fiscal núm. 21 art.6.j.

Icona PDF-0,05 Mb - Imprès sol·licitud de llicència d'obres majors 
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Govern obert i transparència
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Preinscripció escolar del curs 2018-2019
 • R-Bici
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • Llista de reparació jurídica amb les 137 víctimes del franquisme a Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta