/img/fonsportada/ripollet-parc-maria-lluisa-galobart-(1).jpg degradat blanc

Plecs tècnics i administratius del servei d'escola bressol municipal de Ripollet

04/10/2016

Plecs administratius del contracte del servei d'escola bressol municipal
Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l'adjudicació del contracte de serveis d'explotació de les escoles bressol municipals de Ripollet - La Rodeta del Molí i La Verema -, mitjantçant procediment obert i tramitació ordinària.

Enllaç al document amb els Plecs administratius del servei d'escola bressol municipal de Ripollet

Plecs tècnics del contracte del servei d'escola bressol municipal
Plec de clàusules tècniques del contracte de gestió no integral de servei públic mitjantçant concessió administrativa de les escoles bressol municipals La Rodeta del Molí i La Verema

Enllaç al document dels Plecs tècnics del servei d'escola bressol municipal de Ripollet

Icona PDF-8,75 Mb - Plecs administratius del servei d'escola bressol municipal de Ripollet 
Icona PDF-0,34 Mb - Plecs tècnics del servei d'escola bressol municipal de Ripollet 
 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Ajuts lloguer
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe