/img/fonsportada/ripollet-rambla-mercat-ambulant-251005-(4).jpg degradat blanc
ID=25960
IDCategoria=28
IDTipologia=6
txtTitular=Seu-e Ripollet
txtText=Seu-e Ripollet
URLImatge=http://ripollet.cat/img/banners/Banner-seu-220216.png
URL=https://www.seu-e.cat/web/ripollet
Data=25/04/2017
DataI=25/04/2017
DataF=31/12/2030 23:59:59
Contador=396
IDWeb=1
UsuariCreacio=abuiza
DataCreacio=25/04/2017 13:37:07
UsuariModificacio=abuiza
DataModificacio=26/04/2017 9:02:07
NumVots=0
Puntuacio=0
IDIdioma=0
VeureVotar=Falso
VeureRelacions=Verdadero
VeureRelacionsTipologia=Verdadero
Ordre=2
txtDesIma1=Imatge 1
txtDesIma2=Imatge 2
txtDesIma3=Imatge 3
txtDesIma4=Imatge 4
txtDesIma5=Imatge 5
txtDesArx1=Arxiu 1
txtDesArx2=Arxiu 2
txtDesArx3=Arxiu 3
DataConsulta=17/01/2018 0:02:48
Etiquetes=_blank
txtCategoria=Banners
txtTipologia=Serveis
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Propostes Educatives 2017-2018
 • Imatge corporativa
 • Llista de reparació jurídica amb les 137 víctimes del franquisme a Ripollet
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Participa
 • Any Clavé
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta