/img/fonsportada/ripollet-parc-maria-lluisa-galobart-(2).jpg degradat blanc

CAÇADORS I PAGESOS A LA PREHISTÒRIA

Distingir entre Paleolític i Neolític.
Tenir nocions sobre l’hominització.
Diferenciar entre tecnologia paleolítica i neolítica.
Conèixer la importància del foc.
Diferenciar entre el tipus d’hàbitat del Paleolític del Neolític.
Reconèixer les diferents activitats econòmiques a la prehistòria.
Identificar objectes arqueològics.
Manipular reproduccions arqueològiques.
Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
Respectar el patrimoni històric.

Adreçat aCicle mitjà, cicle superior
OfereixTaller:
Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una línia del temps i una sèrie de material didàctic introduirem els conceptes principals.
A continuació es dividirà la classe subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: l’habitatge i la tecnologia del Paleolític, del Neolític i l’evolució humana.
Amb l’observació de diversos cranis podrem comparar-les característiques dels homínids antics.
Gràcies a l’observació d’una cabana neolítica s’analitzarà la situació estratègica, parts, funció, materials constructius...
A partir de l’observació d’una reproducció d’un abric del Paleolític, podrem treballar la situació estratègica, distribució de l’espai, feines que es realitzaven...
Gràcies a les reproduccions d’eines de sílex, pedra, ceràmica, os... ens aproparem a la tecnologia del Paleolític i Neolític.
Mitjançant branques, arquets, s’intentarà reproduir una de les tècniques per a fer foc. Amb sílex i un element de ferro, experimentarem una altra tècnica per fer foc.
CalendariCurs escolar a partir de novembre.
Més dadesDurada màxima del taller 2h.

InformacióCip Molí d’en Rata
Elena Vilalta/Ceci Aradilla
Tel. 935946057
Emailmolidenrata@ripollet.catIcona enllaç
CatàlegPropostes Educatives 2018-2019
ApartatEducació artistic-cultural i patrimoni
Inscripció on-lineDes del 5/9/2018 fins el 12/10/2018
 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Cita prèvia
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta