/img/fonsportada/ripollet-placa-avrille-(1).jpg degradat blanc

La Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada convoca una plaça de coordinador/a

10/11/2017

Les persones interessades disposen d'un termini de 20 dies naturals a partir del 27 d'octubre, per formalitzar-ne la inscripció. El concurs pretén proveir una plaça de naturalesa laboral de tècnic/a mitjà/na amb una dedicació parcial de 20 hores setmanals. Les bases de la convocatòria es poden consultar a la pàgina web de la Mancomunitat www.lamancomunitat.cat, on també es pot descarregar el model d'instància per prendre part del concurs.

La Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada convoca una plaça de coordinador/a -Imatge 1- Les sol·licituds es presentaran durant el termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de l'última publicació del corresponent anunci de la convocatòria i de les bases específiques al BOPB, al Tauler d'Edictes de la Mancomunitat i als Taulers d'Edictes dels ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, de Ripollet i de Montcada i Reixac.

Les persones interessades a prendre part d'aquest concurs han de presentar al Registre General de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada, (plaça Francesc Layret, 2, Cerdanyola del Vallès) una sol·licitud amb un currículum documentat i un projecte tècnic, sobre l'impuls, el desenvolupament i la gestió d'una Mancomunitat de municipis per a la prestació conjunta de serveis públics mancomunats i per a l'exercici de les activitats de foment pròpies d'una Mancomunitat, fent especial referència o menció a l'horitzó de la Mancomunitat Intermunicipal Cerdanyola-Ripollet-Montcada i Reixac. Aquest document s'ha de presentar dins d'un sobre tancat i per duplicat, en el mateix termini de presentació de candidatures. Per a més informació, es pot contactar amb la Mancomunitat via correu electrònic, a la següent adreça mancomunitat@montcada.org

 • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Cita prèvia
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta