/img/fonsportada/ripollet-OTG-300508-(20).jpg degradat blanc

Els Patronats d'Esports i Cultura convoquen eleccions als seus respectius Consells d'Administració

31/10/2019

Un cop els patronats quedin dissolts, el govern municipal vol que els seus membres puguin continuar participant com a representants de les entitats fins a la creació del futur òrgan participatiu

Després de la constitució del nou Consistori Municipal, i d'acord amb el que s'estableix als estatuts tant del Patronat Municipal de Cultura com del Patronat Municipal d'Esports, s'ha de procedir a la renovació del Consell d'Administració, l'ens que s'encarrega del govern i l'administració dels propis patronats. Tot i que en la sessió extraordinària del Ple d'octubre del passat 10 d'octubre es va aprovar la dissolució de tots els Patronats, aquesta no tindrà efecte fins al 31 de desembre de 2019, és per això que cal seguir amb el procediment de convocatòria d'eleccions al Consell tal i com s'ha fet cada 4 anys.

Els Patronats d'Esports i Cultura convoquen eleccions als seus respectius Consells d'Administració -Imatge 1- En aquest sentit, des del PMC s'ha convocat a totes les entitats culturals, juvenils i associacions de veïns inscrites en el registre municipal d'associacions i entitats ciutadanes per tal de participar en l'elecció dels seus representants al Consell. De la mateixa manera, el Patronat Municipal d'Esports s'ha adreçat a totes les entitats esportives locals i associacions de pares i mares d'alumnes dels centres educatius públics i concertats per a que participin en el procés d'elecció. Així mateix, s'ha informat a totes les entitats i associacions de la voluntat del govern municipal de seguir comptant amb la seva participació, un cop es dissolguin els patronats, fins a la creació d'un futur òrgan participatiu en el qual s'està treballant.

Els Consells d'Administració i els seus representants
El Consell d'Administració del PMC es reuneix un cop al mes per tractar els temes que afecten als equipaments culturals: Centre Cultural, Biblioteca, Teatre Auditori, CIP Molí d'en Rata. D'acord amb allò previst a l'article 4t dels vigents estatuts del PMC, la representació de les entitats ciutadanes per a formar part del consell d'Administració és la següent:
· 2 representants de les entitats culturals.
· 1 representant de les entitats juvenils.
· 1 representant de les associacions de veïns.

El termini per a la presentació de candidatures previst per aquest procés electoral, serà des del pròxim dia 30 d'octubre de 2019 fins al 8 de novembre de 2019 (ambdós inclosos), i s'hauran de presentar en el registre municipal del Centre Cultural de Ripollet (Rambla Sant Jordi, 2), en horari de registre i mitjançant la presentació de la corresponent instància. L'acte de votació tindrà lloc a les dependències del Centre Cultural el 14 de novembre de 2019, de les 19 a les 20.30 h.

Quant al Patronat Municipal d'Esports, formen part del seu Consell d'Administració:
· 2 representants de les entitats federades esportives locals.
· 1 representant de les AMPA/AFA/AFI dels centres educatius públics.
· 1 representant de les AMPA dels centres educatius concertats.
Les candidatures es poden presentar fins a l'11 de novembre a les 14 h, al registre municipal de les oficines del Poliesportiu Municipal (c. de Magallanes, 22-26), adjuntant la documentació corresponent.

Comissió de la Festa Major
D'altra banda, properament el PMC convocarà un altre procés d'eleccions per determinar els representants que hauran de formar part de la propera Comissió de la Festa Major, en la qual també estan representades entitats i associacions, a banda de persones a títol individual. Donat que la dissolució del PMC també afecta a aquesta Comissió, des de l'Ajuntament s'està treballant en cercar la millor formula per facilitar la tasca de les persones que l'han d'integrar i en la major brevetat possible.

NdP

 • Ripollet és cultura! - Oferta formativa dels equipaments municipals i les entitats curs 2020-2021
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Preinscripció del curs 2020-2021
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Infoparticipa
 • R-Bici
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats