/img/fonsportada/20070720_campo-cielo.jpg degradat blanc
Nota legal

Drets de publicació

L'Ajuntament de Ripollet autoritza la reproducció dels continguts publicats sota els dominis ripollet.cat, ripollet.es i ripollet.org, sempre se citi la font.


Política de protecció de dades de caràcter personal

Les dades sol·licitades als usuaris de la pàgina web de l'Ajuntament de Ripollet per a la realització de tramitacions en línia compleixen les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent. Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Ripollet, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD. Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot adreçar-se a:

Ajuntament de Ripollet
C/ Balmes, 2
08291 Ripollet (Barcelona)Derechos de publicación

El Ayuntamiento de Ripollet autoriza la reproducción los contenidos publicados bajo los dominios ripollet.cat, ripollet.es y ripollet.org, siempre se se cite la fuente.


Política de protección de datos de carácter personal

Los datos solicitados por los usuarios de la página web del Ayuntamiento de Ripollet para la realización de tramitaciones on-line cumplen las condiciones de seguridad y confidencialidad exigidas por la legislación vigente. Estos datos se integran en los correspondientes ficheros automáticos, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso. Ejercicio de derechos de acceso, cancelación, rectificación o oposición, previstos en la Ley 15/99, LOPD. Para el ejercicio de estos derechos, el interesado podrá dirigirse a:

Ayuntamiento de Ripollet
C/ Balmes, 2
08291 Ripollet (Barcelona)

Ombra inferior • Govern obert i transparència
 • Seu-e Ripollet
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Propostes Educatives 2018-2019
 • Any del Llibre - Programa d'actes 2018
 • Participa
 • Agenda institucional
 • Sala de premsa
 • Imatge corporativa
 • Pla d'Acció Municipal (PAM)
 • Cita prèvia
 • Assessorament sobre habitatge
 • Estudi olors
 • Formulari refugiats
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Ripollet TV a YouTube
 • Ripollet Ràdio a la carta