/img/fonsportada/ripollet-parc-solidaritat.jpg degradat blanc

Reinici còmputs terminis presentació processos de selecció diverses places

02/06/2020

El Decret Llei 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19. En la seva Disposició Addicional Tercera, se suspenien els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic i es deia que el còmput es reprendria en el moment en que perdés vigència aquell real decret o, en el seu cas les pròrrogues del mateix.

El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, mitjançant el qual es prorrogava l’estat d’alarma, en la seva Disposició derogatòria única, apartat 2, estableix la derogació de la Disposició addicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de març, amb efectes des del dia 1 de juny de 2020, si bé, per ser dia festiu al municipi de Ripollet, aquesta represa o reinici de terminis es computarà des del dia 2 de juny d’enguany.

Per tant, s'informa que des del dia 2 de juny de 2020 es reprén o reinicia el còmput dels terminis administratius que van ser suspesos per la Disposició addicional tercera del Decret Llei 463/2020, de 14 de març, que va declarar l’estat d’alarma.

Concretament, la continuïtat dels procediments administratius en matèria de Persones i Organització als que fem referència són:

- Tècnic mig de contractació mitjançant concurs oposició lliure en règim de funcionari/a interí per projecte. El termini per presentar esmenes acaba el 11/06/2020.

- Tècnic d'Administració General pel departament de Serveis Jurídics amb accés obert per mobilitat interadministrativa. El termini per presentar candidatura acaba el 16/06/2020

- Promoció interna d'una vacant de Sergent de la Policia Local. El termini per presentar candidatura acaba el 20/06/2020

- Tècnic de superior de comunicació, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. El termini per presentar candidatures acaba el 21/06/2020

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Participa a la Festa Major 2021
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats