/img/fonsportada/ripollet-eco-vaga-mercat-1106081.jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 16.02.21

11/02/2021

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació inici de l’expedient administratiu de licitació pública del contracte de servei de retirada dels vehicles declarats fora d’ús ubicats al dipòsit municipal de vehicles i a la via pública del terme municipal de Ripollet. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Modificacions, altes i baixes beques menjador escolar curs 2020/21, febrer. 4.2. Seguretat i Proximitat: 4.2.1. Desestimació devolució import retirada de vehicle amb el servei de la grua municipal. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Adjudicació contracte administratiu de servei de Formació i Dinamitzador sociocultural de l’Ajuntament de Ripollet. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització llicència obres construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres a la rambla de les Vinyes, 27.
6.1.2. Baixa gual al carrer Casanovas, 27. 6.2. Serveis Municipals i Municipalització: 6.2.1. Acord de llicència ambiental a la mercantil Ingeniería Magnética Aplicada, SL, per modificació substancial respecte a l’activitat de fabricació de productes de matèries termoplàstiques ubicada a l’av. Catalunya, 5-7.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Participa a la Festa Major 2021
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats