/img/fonsportada/ripollet-esglesia-exterior-020608-(29).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 06.04.21

30/03/2021

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 100. 3.1.2. Adhesió a l’acord marc de l’ACM de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment (exp. 2018.04). 3.1.3. Devolució de garantia definitiva de la licitació del contracte de serveis d’escola de música municipal de l’Ajuntament de Ripollet (exp. 2021/4516).
4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Aprovació de la convocatòria i bases reguladores que hauran de regir el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs, per a la constitució de diverses borses de treball i selecció de diferents perfils professionals de caràcter laboral temporal en el marc projecte “Pla d’ocupació local per al suport a les mesures derivades de la covid19-2a edició”, promogut per l’Ajuntament de Ripollet per a l’any 2021. 5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Serveis Socials: 5.1.1. Ajuts escoles bressol municipals, gener 2021. 5.1.2. Beques menjador escolar escoles bressol municipals curs 2020/21, febrer 2021. 5.1.3. Acceptació fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics" 2021, exp. 2021/0000447, codi 21/y298662. 5.1.4. Acceptació fons de prestació "Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials” 2021, exp. 2021/0000446, codi 21/y/298984. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Baixa reserva d’estacionament per a persones mobilitat reduïda (exp. 2019/7660). 6.2. Serveis Municipals i Municipalització: 6.2.1. Regularització taxa serveis del mercat municipal (exp. 2020/230). 6.2.2. Restar assabentats, remissió expedient i compareixença en recurs contenciós administratiu 58/2021-F.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Participa a la Festa Major 2021
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats